Skip to content

My WordPress Blog

บังคับคนขับรถตู้เช่านำเที่ยวต้องไม่มีหนี้

กรมการท่องเที่ยวร่วมกับกรมการขนส่งทางบก จัดทำบัญชีรายชื่อผู้ประกอบธุรกิจรถเช่าที่มีคุณภาพ เพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยว นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รมว.การท่องเที่ยวและกีฬา เปิดเผยว่า ขณะนี้กรมการท่องเที่ยวได้ร่วมมือกับกรมการขนส่งทางบก จัดทำบัญชีรายชื่อผู้ประกอบธุรกิจรถเช่าที่มีคุณภาพ เพื่อสร้างความปลอดภัยในการเดินทางให้กับนักท่องเที่ยว

โดยคัดเลือกบริษัทที่มีคนขับรถเช่าที่มีความพร้อม ไม่มีปัญหาหนี้สินจนต้องมาทำงานควงกะ ทำให้พักผ่อนเพียงพอ จนอาจมีความเสี่ยงเกิดอุบัติเหตุขึ้นได้ ดังนั้นการจัดทำบัญชีรายชื่อขึ้นมาครั้งนี้ จะช่วยสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยวได้มาก โดยกรมการท่องเที่ยวจะนำรายชื่อที่จัดทำขึ้นเสร็จไปส่งต่อให้กับบริษัทนำเที่ยวทั่วประเทศได้เลือกใช้บริการต่อไป

“ช่วงนี้กรมการท่องเที่ยวจะทำงานร่วมกับกระทรวงคมนาคม และกรมการขนส่งทางบกอย่างใกล้ชิด จัดทำบัญชีรายชื่อผู้ประกอบการใหม่ที่มีรถเช่านำเที่ยวคนไทยและต่างชาติ โดยเฉพาะรถตู้นำเที่ยวขึ้นบัญชีเป็นผู้ประกอบการเบอร์ทอง ที่มีคนขับรถที่มีความสมบูรณ์พร้อม พักผ่อนเพียงพอ ไม่มีปัญหาหนี้สิน ไม่ควงกะ มีดูแลสวัสดิการคนขับรถ สามารถทำงานขับรถพานักท่องเที่ยวได้อย่างปลอดภัย คาดว่ารายชื่อทั้งหมด น่าจะทำเสร็จในเดินพ.ย.นี้ เพื่อให้ทันช่วงปีใหม่ที่มีคนเดินทางท่องเที่ยวมาก และจะขึ้นทะเบียนต่อจนเสร็จสมบูรณ์ในช่วงสงกรานต์ปีหน้าด้วย”. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ dailynews


Comments are Closed on this Post