Skip to content

My WordPress Blog

รับทำเว็บ margento เขียนบล็อกแบบไหนถึงจะได้เงินดี

รับทำเว็บ margento เขียนบล็อกแบบไหนถึงจะได้เงินดี ทำเว็บอะไร เขียนบล็อกแบบไหนถึงจะได้เงินดี ปัญหานี้ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ลำบากของคนทำเว็บบล็อกเลย แต่มันก็ไม่ใช้เรื่องที่ยากหรือลำบากจนเกินไปสำหรับคนที่รักในการทำเว็บไซต์หรือเป็นบล็อกเกอร์ตัวจริง

เพราะคนเหล่านี้โดยส่วนใหญ่แล้วจะไม่สนใจเรื่องเงินในการทำอยู่แล้วในช่วงเริ่มต้น และสามารถยืนระยะในการทำเว็บหรือบล็อกได้อย่างยาวนาน แต่ถึงอย่างนั้นหลายเว็บไซต์หรือบล็อกก็ไม่สามารถทำเงินให้กับเจ้าของได้มากนัก ซึ่งมักมีเหตุผลหลักๆ คือ

ไม่ใช้กลุ่มหลักที่มีคนให้ความสนใจ ปริมาณคนเข้าเว็บไซต์หรือบล็อกเราน้อยเกินไป เว็บไซต์ของเราไม่มีจุดเด่น ซึ่งจากทั้ง 3 หัวข้อในวันนี้ผมอยากแนะนำในหัวข้อที่ 1 คือกลุ่มเว็บไซต์หลักที่มีผู้สนับสนุนตลอดทั้งปี

ทำเว็บอะไรดี หรือ บล็อกแบบไหนถึงได้เงินเยอะ : แนะนำกลุ่มเนื้อหาสร้างเงินล้าน

กลุ่มที่มีเม็ดเงินลงโฆษณามากที่สุดในประเทศไทยมีอยู่ 3 กลุ่มหลักๆ ด้วยกันในส่วนของ AD ที่มาจากเอเจนซี่คือ

1 ผู้หญิง
2 รถยนตร์
3 เทคโนโลยีการสื่อสาร (มือถือและผู้ให้บริการด้านโครงข่าย)
3 กลุ่มหลักถือเป็นหัวใจสำคัญที่มีเม็ดเงินพร้อมที่จะทุ่มให้เว็บไซต์และกลุ่มบล็อกเกอร์ที่น่าสนใจ เพียงแต่คุณต้องมีจุดเด่นมากพอ คุณถึงจะสามารถเข้าถึงผู้ลงโฆษณากลุ่มนี้ได้

ดังนั้นการเริ่มต้นการสร้างเว็บไซต์โดยมีเนื้อห้าหลักเป็นบทความที่เกี่ยวข้องกับผู้หญิง รถยนตร์ หรือ เทคโนโลยีการสื่อสาร ถือเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจ เพียงแต่ในระยะสั้นอาจจะให้ผลตอบแทนไม่สูงมากนักเท่านั้นเอง เนื่องจากกลุ่มนี้มีค่าคลิ๊กโฆษณาในรูป CPC (รายได้จากการคลิ๊กโฆษณา) ที่ไม่ได้สูงมากนัก ซึ่งในจุดเริ่มต้นเราอาจจะยังไม่สามารถหาผู้ลงโฆษณารายใหญ่อย่างเอเจนซี่ระดับบิ๊กได้ การติดโฆษณาแบบ CPC ถือเป็นตัวเลือกที่ดีแต่ผลตอบแทนในระยะยาวอาจจะน้อยกว่าการที่มีเอเจนซี่มาลงโฆษณาโดยตรงครับ


Comments are Closed on this Post