Skip to content

My WordPress Blog

สร้างสุขบ้านเรา เชื่อสิเราทำได้

สานงานเสริมพลังเพื่อนภาคีเครือข่ายสุขภาวะในระดับภูมิภาค “โชว์ แชร์ เชื่อม” ตอน “สร้างสุขบ้านเรา เชื่อสิเราทำได้” ณ แหล่งเรียนรู้สวนนายดำ, ชุมชนตำบลเขาค่าย, โรงแรมชุมพร คาบาน่า รีสอร์ต จ.ชุมพร สำนักงานพัฒนาภาคีสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์ (สภส.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และ เครือข่ายองค์กรงดเหล้า จ.ชุมพร

ร่วมพลังจัดงาน สานงานเสริมพลังเพื่อนภาคีเครือข่ายสุขภาวะในระดับภูมิภาค “โชว์ แชร์ เชื่อม” ตอน “สร้างสุขบ้านเรา เชื่อสิเราทำได้”. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thaihealth


Comments are Closed on this Post