Skip to content

My WordPress Blog

สดชื่นกายใจ 24 ชั่วโมง

ความสดชื่นทั้งใจและกายเกิดขึ้นได้ตลอดทั้งวัน เพียงแค่รู้จักเทคนิคดีๆ ในการดูแลตัวเองให้สอดคล้องตามช่วงเวลาค่ะ เช้า เป็นเวลาเริ่มต้นวันใหม่ จึงควรเสริมสร้างพลังให้ร่างกาย เพื่อพร้อมรับการใช้ชีวิตตลอดทั้งวัน แนะนำให้ตื่นแต่เช้ามารับวิตามินดีจากแสงแดดอ่อนๆ เพื่อช่วยในการดูดซึมแคลเซียม จากนั้นออกกำลังกาย หรือเดินเล่นสูดอากาศบริสุทธิ์เพิ่มออกซิเจนให้สมอง และอวัยวะอื่นๆ สาย เพื่อปลุกสมองให้ตื่นตัว เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานควรดื่มน้ำอาร์ซี นมถั่วเหลือง หรือน้ำแคนตาลูป ซึ่งอุดมไปด้วยวิตามินบี ช่วยบำรุงสมอง และระบบประสาท

สำรวจพฤติกรรม การล้างมือคนไทย

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เผยผลสำรวจพฤติกรรมสุขภาพคนไทยอายุ 15 ปีขึ้นไปทั่วประเทศ ยังเสี่ยงป่วยโรคทางเดินอาหาร เช่น โรคอุจจาระร่วง เนื่องจากเมินล้างมือฟอกสบู่หลังใช้ห้องน้ำห้องส้วมและก่อนรับประทานอาหาร โดยพบว่ามีเพียงร้อยละ 25 หรือ 1 ใน 4 ที่มือสะอาด ล้างทุกครั้งติดเป็นนิสัย ชี้ผลวิจัยต่างประเทศพบว่าการล้างมือและฟอกสบู่จะขจัดเชื้อโรคออกจากมือได้ถึงร้อยละ 92 ป้องกันการป่วยได้ดีพอๆกับการฉีดวัคซีนป้องกันโรค นายแพทย์ประภาส จิตตาศิรินุวัตร รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (กรม สบส.) กระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยว่า กรม สบส.ได้ดำเนินการสำรวจพฤติกรรมการล้างมือด้วยน้ำและสบู่ของประชาชนอายุ 15 ปีขึ้นไปกระจายทั้ง 4 ภาครวมทั้งในเขตกทม.และปริมณฑล ในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2559 ซึ่งการล้างมือเป็นพฤติกรรมสุขภาพที่กรม สบส.เร่งปลูกฝังเนื่องจากมีประสิทธิภาพ เป็นวิธีการป้องกันโรคที่ประหยัด ให้ผลดีเป็นที่ยอมรับในระดับสากล

เคล็ดลับ ป้องกันไขมันเกาะตับ

สำหรับวิธีป้องกัน ไขมันเกาะตับ ของเรานับว่าเป็นเรื่องง่ายมาก อาจารย์นายแพทย์ชัยวัฒน์ ประดิษฐ์ทองงาม ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบทางเดินอาหาร ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวไว้ดังนี้